งานก่อสร้างบ่อพัก กปภ.เกาะสมุย

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน : งานก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 214,000

ระยะเวลาโครงการ : 60 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2015

ลูกค้า : APN

รายละเอียดสินค้า : งานก่อสร้างบ่อพักมาตรวัดน้ำ จำนวน 3 บ่อ กปภ.สาขาเกาะสมุย

Tag :