สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 54,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ประกอบด้วย - อาคารสถานีตำรวจ 1 หลัง - อาคารโรงอาหาร 1 หลัง - ถนน คสล. ลานจอดรถ -งานเฟอร์นิเจอร์ build-in และลอยตัว - ระบบสาธารณูปโภค ครบถ้วน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปาและระบบปรับอากาศ งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ

Tag :