ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 40,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บริษัท ช.สุวรรณภูมิ จำกัด

รายละเอียดสินค้า :

Tag :