Sale Gallery The Capital Condo Ratchaprarop-Vibha

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 15,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : kpn group

รายละเอียดสินค้า :

Tag :