ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 52,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : บจก. บางปะอินสปอร์ตคลับ

รายละเอียดสินค้า :

Tag :