โครงการ ปริญลักษณ์ เพชรเกษม 69

BY บริษัท จอมธกล จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการ : โครงการ ปริญลักษณ์ เพชรเกษม69 เจ้าของโครงการ : บริษัท ปริญสิริ จำกัด(มหาชน) ที่ตั้งโครงการ : ถนน เพชรเกษม69 ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 51

Tag :