โชว์รูมและศูนย์บริการ ฮอนด้า ปทุมธานี ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการ : โชว์รูมและศูนย์บริการ ฮอนด้า ปทุมธานี ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เจ้าของโครงการ : บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด ที่ตั้งโครงการ : รังสิต จ.ปทุมธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ม.ค. 50

Tag :