สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : พื้นที่ 2,500 ตร.ม.

Tag :