ขุดวางถังบำบัด 2000 ลิตร 2 ใบ พร้อมบ่อพักและเดินท่อ ในการกีฬาแห่งประเทศไทย

BY K.Interior.Design / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : การกีฬาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดสินค้า : วางเข็มพร้อมขุดวางถังบำบัด 2000 ลิตร 2 ใบ พร้อมบ่อพักและเดินท่อ ในการกีฬาแห่งประเทศไทย

Tag :