ออกแบบแสงสว่างในโรงงาน

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : ไม่มีลูกค้า

รายละเอียดสินค้า : ออกแบบระบบแสงสว่างโดยใช้โคมประหยัดไฟ KING LIGHT ชนิด 1 หลอด แทนโคมไฟชนิด 2 หลอด ลดค่าไฟได้ 50% ลดค่าอุปกรณ์อื่นๆลงตาม รวมทั้งค่าแรง ทำให้งานเสร็จเร็ว และได้แสงสว่างดีกว่าเดิม เพราะการออกแบบโคมประหยัดไฟบังคับให้แสงสว่างส่องลงหน้างานได้ตามต้องการ และรักษาคุณภาพแสงสว่างให้สว่างได้คงทียาวนานจนหมดอายุหลอดไฟ การรับประกันผลงานไม่มีปัญหาใดๆ ใช้โคมประหยัดไฟ KING LIGHT ผู้ใช้พอใจ ผู้รับเหมาสบายใจ

Tag :