อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

BY KOHZANG PAISARN CO.,LTD. / สมุทรปราการ

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 50

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :