Baan Hin Nok Villa

BY lamoonta studio / สุราษฎร์ธานี 

ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 5,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : เป็นบ้านตากอากาศให้เช่าที่อยู่บนเขา วิวสวยงาม แรกเริ่มเจ้าของต้องการอยู่เอง แต่มีนักท่องเที่ยวหลายรายมาสอบถาม จึงเปิดให้เช่า คืนละ 20,000 บาท และให้ผู้ออกแบบออกแบบเพิ่มอีกหลังหนึ่งที่ริมทะเล เพื่ออยู่เอง จึงเป็นที่มาของบ้าน Phagan Beach House อีกหลังหนึ่ง

Tag :