Panna Living Interior

BY lamoonta studio / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ทำ interior บ้านตัวอย่างโครงการ Panna Living เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ตามถ่ายภาพงาน Final จึงเป็นภาพระหว่างการทำงานเสียส่วนใหญ่

Tag :