โรงแรมมาริอ๊อต

BY L'aquatech Group / ภูเก็ต

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : Enkasonic ระบบป้องกันเสียง สำหรับงานพื้น

Tag :