อาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชน (บล๊อกประสาน วว.)

BY LAVP : Launch a Village Project / เชียงใหม่

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 1,542,431

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :