โกดังห้องเย็น โรงงานแม่รวย (โก๋แก่)

BY Lormoon Co., Ltd. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 7,142,679

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฐานราก คาน พื้น) โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วย Metal Sheet ทำพื้นโรงงานด้วย Epoxy และ Floor Hardener

Tag :