โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

BY Lormoon Co., Ltd. / จันทบุรี

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 11,800,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคา Metal Sheet ทำพื้นโรงงานด้วย Epoxy และ Floor Hardener รวมถึงงานรั้วรอบโรงงาน ถนนและท่อระบายน้ำรอบโรงงาน

Tag :