โรงงานหล่อดอกยาง

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 7,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณสมชาย รัตนนารีกุล

รายละเอียดสินค้า : อาคาร ขนาด 1000 ตรม.

Tag :