ครอบครัวประภัสสรภิญโญ

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : แบบบ้าน : NEO CLASSIC 04 สถานที่ : บางพลี พื้นที่ใช้สอย : 800 ตร.ม.

Tag :