ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : รามคำแหง พร็อพเพอร์ตี้

รายละเอียดสินค้า : วงกบ ประตู หน้าต่าง ยูพีวีซี สำหรับโครงการ ์Nirun Avenue 174 ทาวน์โฮมสไตล์ Modern สวยงาม ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ลดเวลาติดตั้งหน้างาน เหมาะกับแบบบ้าน หลากหลายสไตล์

Tag :