สถานีอนามัย ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด

BY NP CONS&DESIGN / นนทบุรี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 4,900,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :