ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง

ประเภทโครงการ : Public utility

ลักษณะงาน : Build

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,394,000

ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : อบต.หอกลอง

รายละเอียดสินค้า : ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดกลางทั้งระบบ

Tag :