อาคารนิทรรศการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ชนิด HPL อาคารนิทรรศการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Tag :