ทางเดิน-วิ่ง อุทยานมกุฎรมยสราญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประเภทโครงการ : สวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : พื้นแอสฟัลต์พิมพ์ลาย ทางเดิน-วิ่งในสวนสาธารณะ

Tag :