โครงการ: S36 อพาร์ทเมนท์ 8 ชั้น (ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ)

BY บริษัท พีเซ็พ จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 112,863,325

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : บริษัท แสนสงบ จำกัด

รายละเอียดสินค้า : อาคารชุด 8 ชั้น ที่จอดรถ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

Tag :