โครงการ: The Advantage อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ซ.โกสุม ดอนเมือง กรุงเทพฯ)

BY บริษัท พีเซ็พ จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 1,167,670

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2011

ลูกค้า : โกสุมพัฒนากรุ๊ป

รายละเอียดสินค้า : อาคารโฮมออฟฟิส 3 ชั้น และระบบสาธารณูปโภค

Tag :