โครงการ: บ้านประกอบสำเร็จรูป ระบบ MODULAR ของ SCG HEIM

BY บริษัท พีเซ็พ จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,909,464

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2014

ลูกค้า : บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลล์ จำกัด

รายละเอียดสินค้า : บ้านประกอบสำเร็จรูป ระบบ modular ของSCG HEIM ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ บ้านประกอบสำเร็จรูป ระบบ modular ของSCG HEIM ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ บ้านประกอบสำเร็จรูป ระบบ modular ของSCG HEIM ขนาด 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

Tag :