SoftscapeและHardscape บ้านตัวอย่าง

BY บริษัท ภาษาสวน จำกัด / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน : งานจัดสวน

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 1,245,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ : 2016

ลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดสินค้า : จัดสวน และดูแลสวนสำนักงานขายและบ้านตัวอย่างโครงการเศรษฐสิริ

Tag :