งานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ลูกค้า : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก ขอบเขตงาน : - งานโครงสร้าง - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานระบบภาพและเครื่องเสียง - งานระบบปรับอากาศ - งานระบบอัคคีภัย พื้นที่ใช้สอย : 940 ตารางเมตร

Tag :