งานปรับปรุงหอพักผู้ป่วย 4B อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : ลูกค้า : มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบเขตงาน : - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบไฟฟ้า - งานระบบปรับอากาศ - งานระบบอัคคีภัย พื้นที่ใช้สอย : 780 ตารางเมตร

Tag :