โครงการออกแบบและจัดสวน รีสอร์ทในเขาใหญ่

BY พีเค แลนด์ กรุ๊ป / นครราชสีมา

ประเภทโครงการ : อาคารสูง

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 5,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :