บ้านพักอาศัยโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น

BY POKA CONDEC COMPANY LIMITED. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : Residential house

ลักษณะงาน : Build

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 2,050,000

ระยะเวลาโครงการ : 90 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2014

ลูกค้า : คุณสมรัก มาเนียม

รายละเอียดสินค้า : สร้างอาคารพักอาศัยโครงสร้างเหล็ก 2 ชั้น

Tag :