อาคาร 9 ห้อง ถนนพระอาทิตย์

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการบูรณะอนุรักษ์อาคาร 9 ห้อง ถนนพระอาทิตย์ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Tag :