วางท่อขยายเขตประปา

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 249,705

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : องค๋การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

รายละเอียดสินค้า : งานขุด/วาง/ท่อเมนประปา ท่อ PVC ระยะทาง 1,250 เมตร ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 10 วันแล้วเสร็จ

Tag :