งานประปาทุ่งกบินทร์

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 453,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : ขุด พร้อมวางท่อ ระบบประปา ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 3,000 เมตร ระยะเวลาในการทำ 15 วัน ใช้รถขุด 2 คัน เป็นการขุด ประกบหน้าหลัง แล้ว ตามกลบทันที

Tag :