ประปาทับพริก

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 418,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า :

รายละเอียดสินค้า : เปลี่ยนถังกรองสนิมน้ำประปา พร้อมขยายเขต ประปา ตำบลทัพพริก อำเภออรัญประเทศ

Tag :