ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม7 บ้านน้อยนาคำ

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 283,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายละเอียดสินค้า : งานถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ยาว 192 เมตร เนื้อที่ 576 ตารางเมตร

Tag :