DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนา

BY เปรมศรี 2000 / สระแก้ว

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 3,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

รายละเอียดสินค้า :

Tag :