อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 80,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

รายละเอียดสินค้า : ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

Tag :