ประเภทโครงการ : อพาร์ทเมนท์ หอพัก

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 45,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณกาญจนา พิจิตบรรจง

รายละเอียดสินค้า : ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Tag :