บ้านพิจิตสุวรรณ

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 9,000,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณกาญจนา พิจิตบรรจง

รายละเอียดสินค้า : 22/1 ม.8 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

Tag :