โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตำบลบางบาล

BY ฝั่งไทย / พระนครศรีอยุธยา

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 33,489,800

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :