ก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

BY ฝั่งไทย / มหาสารคาม

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 14,950,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :