โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ค.ส.ล. 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์

BY ฝั่งไทย / มหาสารคาม

ประเภทโครงการ : อาคารพาณิชย์ ร้านค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 9,390,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :