ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน 1 หลัง

BY ฝั่งไทย / นครราชสีมา

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 25,330,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :