ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา 7 หน่วย-ศาลจังหวัดมหาสารคาม

BY ฝั่งไทย / มหาสารคาม

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 17,780,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :