งานปรับปรุงภาพลักษณ์ สน. ปตท พรไพบูลย์ปิโตรเลียม จ.อุบลราชธานี

BY ฝั่งไทย / อุบลราชธานี

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 5,600,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :