ถนนโครงการมะนาว

BY PB Construction and Design / กระบี่

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : คุณเบียร์ เจ้าของโครงการ

รายละเอียดสินค้า : งานถนนเข้าโครงการระยะทาง 100 เมตร

Tag :