ศูนย์ราชการเฉลิพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

BY QTC Engineering Co., Ltd. / กรุงเทพมหานคร

ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :