โครงการ หยี่เต้งใสยวน

ประเภทโครงการ : บ้านพักอาศัย

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : โครงการ หยี่เต้งใสยวน ผู้ว่าจ้าง บริษัท หยี่เต้งใสยวน จำกัด จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลา 270 วัน จำนวน 10 หลัง

Tag :